Բլոգում հանգամանորեն ներկայացված է ազգային տարազի դերն ու նշանակությունը թատերականացված հանդիսություններում, որը հանդիսանում է իմ գիտական ուսումնասիրության թեման: Այսուհետ էլեկտրոնային այս հարթակում պարբերաբար կներկայացնեմ ազգային տարազին առնչվող այլ նյութեր նույնպես` առանձնակի ուշադրություն դարձնելով հայկական տարազի զարգացման ժամանակացույցին՝ հին օրերից մինչ այսօր:

  • Total posts(23)
  • Total comments(7)

Forgot your password?